Rechercher des projets européens

External profiling and quality assurance of the Nordic Green Belt" (Extern profilering och kvalitetssäkring av Nordens Gröna Bälte)
Date du début: 31 août 2004, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projektet ska stärka regionens attraktionskraft genom att ytterligare förstärka dess gemensamma miljöprofil. Som ett led i detta ska minst 2 gemensamma miljömål identifieras och en årlig miljökonferens samt ett årligt återkommande miljöpris instiftas. Som en effekt av målet kommer miljömedvetenheten i regionen att öka och miljön på sikt att förbättras.

Coordinateur

Details