Rechercher des projets européens

EVROPSKÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO TURISTIKY MLÁDEŽE A MEZINÁRODNÍ TURISTICKÁ UBYTOVNA VE SLOUPU V ČECHÁCH
Date du début: 27 juin 2005, Date de fin: 30 mai 2008 PROJET  TERMINÉ 

ace TOM, kdy po celkové rekonstrukci dojde k vybudování školícího a rekreačního střediska jednak pro členy Asociace TOM s využitím pro 300 oddílů z celé ČR, tak centra pro vzájemné výměny s polským partnerem PTTK. Geografická blízkost německé hranici umožní přirozeně i pobyty mladých členů DWJ a mládeže z jiných evropských zemí. Z menší části objektu vznikne levnáturistická ubytovna, cenově příznivé ubytovací zařízení pro mladé zahraniční návštěvníky, kteří vyznávají aktivní trávení volného času a organizují si individuální pobyty (baťůžkáři). Do obnovy tohoto areálu se zapojí polská strana, PTTK, realizující obdobný projekt.

Coordinateur

Details

  • 75.1%   7 975 240,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires