Rechercher des projets européens

Evropské fondy v předvstupním období na území Euroregionu Glacensis
Date du début: 31 déc. 2005, Date de fin: 30 mars 2007 PROJET  TERMINÉ 

Cílem projektu je vydání informační brožury, ve které budou obsaženy informace o úspěšně realizovaných projektech přeshraniční spolupráce v rámci předvstupních programů PHARE, PHARE CBC a CREDO. V publikaci budou obsaženy příklady projektů, které byly realizovány na území Euroregionu Glacensis, bude uvedeno jejich statistické zhodnocení a přínos pro plnění cílů vyplývajících z rozvojových strategií regionu. Cílem je představit veřejnosti možnosti a náměty na realizaci projektů přeshraniční spolupráce, způsoby modelování projektů a podnítit žadatele pro podávání dalších rozvojových projektů. Budou zde uvedeny ukázky dlouhodobé spolupráce mezi polskými partnery.

Coordinateur

Details

  • 74.9%   196 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires