Rechercher des projets européens

Euroregionem Nisa na kole: Česko - polský cyklistický areál
Date du début: 31 juil. 2006, Date de fin: 30 juil. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Cílem projektu je na základě již navázaného přeshraničního partnerství úplně propojit cyklotrasami české a polské příhraniční území Euroregionu Nisa, úplně a maximálně zhodnotit výstupy projektu „Partnerstvím k naplňování vize nového mezinárodního cyklokoridoru“, realizovaného z prostředků SFMP Phare CBC. Dokončit vizi sítě cyklotras a vytvořit společný česko – polský cyklistický areál, společný česko-polský mapový materiál pro turisty, který bude obsahovat turistické i cyklotruristické trasy a turistické atraktivity českého i polského území. Instalovat i nformační tabule s publicitou akce, m.j. Důležité je prohloubit již společnou prací navázané a osvědčené přeshraniční partnerství.

Coordinateur

Details

  • 75.1%   336 398,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires