Rechercher des projets européens

Euroregion Silesia - domov dobrých sousedů a přátel
Date du début: 14 oct. 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt vychází ze zkušeností přeshraniční spolupráce minulých let a orientuje se především na: - výměny žáků s výukou odborných předmětů ve škole, včetně zajištění volnočasových aktivit -setkání pedagogických a výchovných pracovníků: nacházet společný jazyk a řešit společně příhraniční výchovně vzdělávací -výměny didakticky orientovaných vlastivědných výletů pro žáky s upřednostněním ekologické problematiky v příhraničním území, poznávání kulturního dědictví obou zemí -využívání masmédií pro propagování ideje euroregionu, -organizování sportovních a kulturních akcí

Coordinateur

Details

  • 75%   182 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires