Rechercher des projets européens

Euroregion Foto - podpora rozvoje turistického ruchu v české a polské části Euroregionu Nisa
Date du début: 31 déc. 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Jedná se o cyklus výstav fotografií z české a polské části Euroregionu Nisa za účasti českých a polských autorů. Výstavy mají za cíl motivovat návštěvníka k cestování po Euroregionu Nisa a tak podpořit rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti. Rozvoj cestovního ruchu je reálnou možností, jak zvýšit zaměstnanost v příhraničních oblastech. Dalším cílem je představit část česko- polského Euroregionu Nisa jako jeden celek, podpořit vědomí soudržnosti a možné spolupráce

Coordinateur

Details

  • 75%   599 136,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires