Rechercher des projets européens

Europejskie Centrum Edukacji

Realizacja projektu planowana jest po polskiej stronie Euroregionu Bug, przez okres 10 miesięcy. Celem jednostki jest intensyfikacja współpracy transgranicznej, a okazją ku temu będzie przygotowanie kursu językowego i szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich oraz sztuki negocjacji, z udziałem społeczności lokalnych oraz studentów Uniwersytetu Wołyńskiego i WSSMiKS. Szkolenia i kursy będą się odbywały w grupach 20 osobowych. Projekt ma zwiększyć wymianę studentów pomiędzy Polską, a Ukrainą, zniwelować bariery językowe, kulturowe i transgraniczne po obu stronach. Dla podniesienia prestiżu naukowego projektu zakłada się włączenie do jego najlepszych szkoleniowców w wybranych dziedzinach. Szkolenia i kursy, to promocja Unii Europejskiej jako organizacji wspierającej współpracę transgraniczną. Informacje na temat szkoleń znajdą się na stronie internetowej www.wssm.pl/content/view/40/38. Projekt ma również ośmielić studentów z Ukrainy, aby próbowali podjąć naukę na uczelni w Polsce i odwrotnie, a dzięki temu współpracujące uczelnie staną się instytucjami międzynarodowymi.

Details

1 Participants partenaires