Rechercher des projets européens

Europejski Dom Spotkań Młodzieży - modernizacja budynku po byłej szkole w Ludwikowicach Kłodzkich - sołectwo Sokolec.
Date du début: 11 sept. 2005, Date de fin: 29 nov. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku po nieistniejącej już szkole podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich - sołectwo Sokolec. Gruntowna modernizacja byłej szkoły pozwoli przystosować pomieszczenia do celów noclegowo - rekreacyjnych. Niniejszy budynek położony jest w pobliżu wyciągów narciarskich oraz wielu atrakcji turystycznych Gór Sowich, dlatego pobyt w nim powinien się cieszyć dużym powodzeniem. Dzięki realizacji tegoż projektu stanie się możliwe wzmacnianie powiązań między społecznościami międzynarodowymi dla stworzenia silnego poczucia relacji sąsiedzkich oraz wspólnej tożsamości w ramach poparcia dla aktywne4j roli społeczności i jednostek we współpracy przygranicznej.

Coordinateur

Details

  • 75%   71 736,89
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

3 Participants partenaires