Rechercher des projets européens

Europe In The Eyes of Puppets
Date du début: 1 févr. 2016, Date de fin: 30 nov. 2016 PROJET  TERMINÉ 

Projemizin adı "Europe In The Eyes of Puppets"dır. Projemiz 21 - 27 Haziran 2016 tarihleri arasında Artvin Türkiye'de gerçekleştirilecektir. Projemizde 32 katılımcı ,9 grup lideri Türkiye,Yunanistan, İtalya, İspanya, Litvanya,Romanya,Sırbistan ve Gürcistan'dan katılacaklardır. Atölyelerin ilk aşamasında çöp ve geri dönüşüm malzemeleri toplanılarak kuklalar oluşturulacak böylece çevresel farkındalık artırılacaktır. Çalıştayın ikinci aşamasında toplanan geri dönüşüm malzemeleri işlenecek ve kendi kuklalarına hayat vermek için gençleri teşvik edilecek; atölye üçüncü aşamada ise, katılımcılar tiyatro oyunun kahramanları olacak onlar kuklalarıile sahne alacak. Bu süreçte, genç katılımcılar, interaktif, yaratıcı, kültürlerarası ve anlatım becerilerini geliştireceklerdir. Katılımcılar birbirleriyle işbirliği ve birbirlerinin değerlerine ve bakış açılarına saygı duymayı öğrenecekler. Projenin nihai amacı temel değerlerini ve AB'nin ideallerini yaymak amacıyla bir kukla tiyatrosu performansı yaratmaktır.* Farklı ülkelerdeki gençlik değişim projeleri en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri belirlemek * Uluslararası gençlik değişimlerinde edinilen kültürlerarası ve Avrupa boyutundaki deneyimleri ve iyi uygulamaları paylaşmak* Katılımcının beceri ve yeterlilikleri geliştirmek* Katılımcının kültürlerarası öğrenme, kültürlerarası diyalog ve kültürel çeşitliliği üzerine bilgilerini geliştirmek* Birbirlerinin gelenek, görenekleri, kültür ve hayat tarzlarını anlamak* Karşılıklı anlayış için farkındalık yaratmak* Farklı ülkeler arasında gençlik faaliyetlerini geliştirmek

Coordinateur

Details

7 Participants partenaires