Rechercher des projets européens

Europa dichter bij de burger

De Scheldemondraad wil door een eigen communicatiebeleid haar werking en alles wat met de grensoverschrijdende samenwerking in Europa te maken heeft; naar buiten brengen. Concreet betekende dat het opstellen van een communicatiestrategie, een communicatieplan en het uitwerken en vervaardigen van communicatiemiddelen. Zo wil Euregio Scheldemond meegroeien met de belangrijke communicatie-evolutie en up-to-date blijven voor zichzelf, alle projectmedewerkers en geïnteresseerden. De belangrijkste doelstelling is om via communicatie meer aanzetten te geven tot concrete projecten van gemeenten, provinciale diensten, bedrijven en verenigingen. Onder andere de website die u nu bekijkt is gemaakt binnen dit project. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Coordinateur

Details

  • 51%   78 000,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires