Rechercher des projets européens

EUROMOST I. - Celnice Český Těšín
Date du début: 28 févr. 2005, Date de fin: 29 nov. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zaměřen na modernizaci interiéru a exteriéru budovy Celního úřadu v Českém Těšíně, jehož část v současné době využívá Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska (RSTS). V objektu vznikne nové společné výkonné pracoviště Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński pro přípravu a realizaci společných přeshraničních aktivit. Realizací znikne důstojné místo pro česko-polská setkávání v samotném centru bývalého jednotného města Těšína. V budově budou vedle RSTS působit další instituce z oblasti přeshraniční spolupráce - Agentura příhraničních informací, Česko-polské centrum spolupráce či Jednotka destinačního managementu. V hale bude minigalerie.

Coordinateur

Details

  • 75%   4 696 678,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires