Rechercher des projets européens

EUREX-setkávání euroregionálních expertů
Date du début: 27 févr. 2006, Date de fin: 27 févr. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Záměrem projektu je uspořádání setkání euroregionálních expertů organizovaných v pracovních skupinách EUREX. Tyto setkání se konají na české, polské a německé straně v oblasti Infrastruktura, Hospodářství Životní prostředí/ Venkovský prostor, Zdraví, Bezpečnost a Lidské zdroje, Kultura, Vzdělanost. V následujících 12 měsících se očekává 50 setkání, z toho 15 na české straně. Předmětem tohoto projektu je zajištění organizace setkání na české straně, jednacích prostor, zajištění tlumočení, občestvení, pozvánek a zápisů jednání a odborného moderování a vedení setkání. Pro zasedání na polské a německé straně bude koordinátor zajišťovat zorganizování české delegace, dopravu a překlad zápisů.

Coordinateur

Details

  • 75%   566 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires