Rechercher des projets européens

EU - IDROTTEN - FRIVILLIGHETEN
Date du début: 31 mars 2010, Date de fin: 27 févr. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Det överordnade målet för småprojektet är att ha definierat vision och mål för ett tilltänkt huvudprojekt (som genomförs under år 2011) samt utreda huvudprojektets arbetsuppgifter, organisation, möjliga finansieringskällor och tidplan. Huvudaktiviteter i förstudien är att utreda hur, individuellt medlemskap, Idrottens organisationsmodell, idrottens immateriella värden, idrottens materiella värden och samarbetet mellan idrott och offentlig sektor bör hanteras i ett kommande huvudprojekt.

Coordinateur

Details

  • 22.8%   11 111,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website