Rechercher des projets européens

Et mer funksjonelt vegnett i øst-vest-retning i Jämtland/Trøndelag
Date du début: 31 janv. 2008, Date de fin: 30 janv. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Majoriteten av kommunerna ni Jämtlands län och i Nord- och Sör-Tröndelag kännetecknas av en utspridd befolkning, långa avstånd och bristfälliga allmänna kommunikationsnät. Projektet kommer att ge underlag för bättre vägar i regionen. Det gynnar både boende och turister. Alla gränshinder ska registreras och möjligheterna för att göra något åt dem ska undersökas. För de branscher med anknytning till turism och särskilt basindustri som jordbruk, skogsbruk och fiske/fiskodling kan ett utvecklat vägnät komma att vara avgörande.

Coordinateur

Details

  • 22.5%   76 444,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website