Rechercher des projets européens

Environmentální problémy ve Slezsku - příčiny a řešení
Date du début: 31 août 2005, Date de fin: 30 août 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt navazuje na samostatně realizovaný projekt polské strany, jehož obsahem je zmapovat ekologické problémy a jejich řešení v Rybniku, Polsko a Opavě, ČR a splnit obecné cíle programu eTwinning. Náš projekt se skládá ze tří částí. Cílem první je najít možné znečišťovatele životního prostředí v Opavě, obsahem druhé je celoškolní kampaň zaměřená na třídění odpadu a třetí zmapuje instituce zabývající se ochranou životního prostředí v regionu.

Coordinateur

Details

  • 75%   200 887,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires