Rechercher des projets européens

Engagera mera!

Uddevalla och Fredrikstad har under tre år drivit Interreg-projektet MötesplatS Medborgare (MSM). Uddevalla och Fredrikstads gemensamma problem grundar sig i låga resultat i SCB’s/TNS Gallupsmätningar, där medborgarna tycker till om sin upplevda möjlighet att påverka i kommun. Dessa jämförelsevis låga resultat kvarstår även efter MSM trots att värdena om upplevt inflytande ökat hos medborgarna. Därför vill Fredrikstad och Uddevalla fortsätta det arbete som är påbörjat inom MSM, genom att vidare prova de mest framgångsrika metoderna från MSM. Engagera mera!s syfte är att öka medborgarnas engagemang och att de i högre grad upplever delaktighet och goda påverkansmöjligheter i kommunens beslutningsprosesser, och att genom digital utveckling effektivisera processerna. Metoderna ska användas för att stärka livsmiljön och göra den attraktivare genom att befolkningen blir mer delaktiga i utvecklingen. Skillnaden mellan MSM och Engagera Mera ligger i att Engagera Mera! har syftet att ta större grepp, utveckla pilotförsöken, med bredare målgrupper och därmed engagera fler!

Coordinateur

Details

  • 30.6%   487 556,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website