Rechercher des projets européens

ENFO

Voor kleine en middelgrote bedrijven is het niet altijd eenvoudig om in te spelen op de snelle ontwikkeling van internettechnieken en -technologieën toegepast op bedrijfsprocessen. Het project ENFO wil deze negatieve evolutie tegengaan door onafhankelijke informatievoorziening, opleiding en ondersteuning aan te bieden en daarbij stimulerend en drempelverlagend te werken. Daarom werd een informatiebalie in de vorm van een website gerealiseerd, samen met een gegevensbank en forum. Aan de opleidingen namen 256 bedrijfsmedewerkers deel. Naast de lessen en begeleiding zijn er ook thema-avonden en workshops in onder andere Gent, Rilland-Bath, Aalst en Kortrijk georganiseerd. Het project werd beëindigd met een slotmanifestatie, minibeurs, en de oprichting van een alumnivereniging. Het gerealiseerde netwerk van bedrijven en instellingen moet nu zorgen voor de continuïteit van de website, de gegevensbank en forums. Sommige bedrijven die deelnamen aan de lessen hebben zo daadwerkelijk de eerste stappen in de e-business gezet. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Coordinateur

Details

  • 47%   171 745,30
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires