Rechercher des projets européens

Energismarta föreningar i Nordens Gröna Bälte
Date du début: 14 juin 2011, Date de fin: 14 janv. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Projektet är ett initieringsprojekt. Idrottsrörelsens ideella krafter signalerar ofta om höga kostnader för driften av sina anläggningar. Även brist på arbetskraft till den dagliga verksamheten och avsaknaden av kompetens för att kartlägga, analysera och komma fram till tänkbara ekonomiska och miljövänliga åtgärder för att sänka driftskostnaderna är problemområden. En konkret satsning på att minska kostnaderna och arbetet med anläggningarna borde vara en god investering även ur ett miljöperspektiv. Förutom att hitta en norsk partner vill projektet ha svar på följand frågor:- Finns samma problematik även inom idrottsrörelsen i Trøndelag?- Vilka energi- respektive miljömål finns regionalt, nationellt och globalt att sträva efter?- Vilket stöd behöver idrottsrörelsen för att bli mer energi- och klimatsmart?- Finns kompetens och erfarenheter på var sida gränsen som kan användas i en omfattande satsning påidrottens energi- och miljöfrågor?

Coordinateur

Details

  • 80%   4 444,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website