Rechercher des projets européens

En levande Finnskog
Date du début: 31 août 2008, Date de fin: 30 août 2011 PROJET  TERMINÉ 

Den svensk-norska finnskogen med dess bebyggelsemiljöer är ett unikt kulturarv. Studier har visat att ca 20 % av bebyggelsen har försvunnit de senaste 30 åren på den norska sidan av riksgränsen. Det finns anledning att tro att detsamma har skett även på den svenska sidan. Projektet ska dokumentera bebyggelsen i området över riksgränsen för att utveckla Finnskogen. Då skapas det också underlag för ett närmare samarbete mellan svenska och norska aktörer inom kulturmiljövård, kommuner, museer och näringsliv.Tillsammans med boende och brukare kommer projektet att bevara och utveckla kulturmiljöerna och göra dem till attraktiva besöksmål. Projektet ska också verka för att det skogsfinska kulturarvet ska bli en naturlig del av näringslivet på Finnskogen.

Coordinateur

Details

  • 24.8%   260 000,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website