Rechercher des projets européens

En karolinerförening mot vision 2018
Date du début: 31 mai 2011, Date de fin: 30 mai 2014 PROJET  TERMINÉ 

Målet med projektet är att skapa en Jämt-trøndersk karolinerförening som i framtiden kan förvalta och koordinera det gemensamma arbetet med nätverket Armfeldts karoliner som har funnits i över 20 år. Den primära målgruppen som engageras i projektet är nätverket Armfeldts karoliner som består av en mixad församling av kommuner, institutioner, ideella föreningar, skolor, förvarsmaktens traditionsbärare, turistföreningar och enskilda företagare. Den sekundära målgruppen som efter projektets slut kommer att få skörda resultaten är de kulturhistoriskt och vandringsintresserade turisterna.

Coordinateur

Details

  • 42%   123 667,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website