Rechercher des projets européens

Ekologická výchova v česko-polském pohraničí
Date du début: 30 avr. 2006, Date de fin: 30 mars 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projekt řeší vzdělávání žáků základních a mateřských škol v oblasti problematiky životního prostředí na obou stranách hranice. Jedním z cílů projektu je naučit vnímat v souvislostech, ve vzájemné harmonii používat cit i rozum, a chovat se odpovědně ke světu, lidem a přírodě. Důležitá je vlastní zkušenost a prožitek, protože teprve to, co blíže poznáme, dokážeme lépe vnímat a účinně chránit. Důraz je proto kladen na přímý kontakt s přírodou a přírodními materiály. V rámci projektu proběhnou dvě pětidenní setkání ve středisku ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích a minimálně 60 jednodeních ekologicko výchovných programů.

Coordinateur

Details

  • 66.9%   580 900,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires