Rechercher des projets européens

Edukacja i współdziałanie – bezpieczeństwo komunikacji Euroregionu

przynoszące rezultatów działania edukacyjne głownie kandydatów na kierowców, a także represja wobec naruszających przepisy ruchu drogowego skłoniły do opracowania projektu pt. „Edukacja i współdziałanie – bezpieczeństwo komunikacji Euroregionu”. Ma on na celu nawiązanie bezpośredniej współpracy policji powiatu bialskiego rejonu brzeskiego oraz władz samorządowych i instytucji pracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa w ruchu lądowym w rejonie Granicy Unii Europejskiej, która posłużyła do wspólnych działań z zakresu edukacji chronionych i niechronionych użytkowników dróg, a tym samym ograniczenie zdarzeń drogowych (kolizji i wypadków), zmniejszenie liczby zdarzeń w których ofiarami są ludzie. W ramach projektu wypracowywane są bezpośrednie kanały wymiany informacji między służbami Polski i Białorusi, na temat zaistniałych zdarzeń w ruchu drogowym, współpracy służb ratownictwa i zarządzania kryzysowego w zakresie likwidacji ich skutków. Przeprowadzone także będą praktyczne ćwiczenia z zakresu współdziałania służb ratownictwa po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej w przypadku zaistnienia katastrofy lądowej w rejonie przejścia granicznego w Terespolu, jednocześnie sprawdzając poziom przygotowania służb regionu do zabezpieczenia tego typu zdarzeń. W ramach projektu zorganizowano: 1 czerwca 2007 r. w Białej Podlaskiej konkurs wiedzy prewencyjnej ,,Jestem bezpieczny”, w którym udział wzięło ponad 500 dzieci z 22 szkół powiatu bialskiego oraz miasta Brześć z Białorusi, 5 czerwca 2007r. w Rozkoszy odbyła się Spartakiada młodzieży szkół gimnazjalnych ,,Miej oczy szeroko otwarte”, 20 czerwca 2007 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska odbyło się uroczyste wręczenie honorowych certyfikatów bezpieczeństwa szkołom uczestniczącym w programie „Bezpieczna szkoła”.

Coordinateur

Details

2 Participants partenaires