Rechercher des projets européens

Ecology museum in the Borderland 2004-2005 (Ekomuseum Gränsland 2004-2005)
Date du début: 31 déc. 2003, Date de fin: 30 août 2005 PROJET  TERMINÉ 

Beskriva och levandegöra gränsområdets kulturhistoria och sevärdheter samt sjösätta en organisation för långsiktig administration och underhåll utan EU- och IR-stöd.

Coordinateur

Details