Rechercher des projets européens

E=mc2 (E=mc2 - III-3-01=047.268)
Date du début: 14 juin 2010, Date de fin: 29 nov. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Het innovatieve karakter van het project zit in de volgende zaken: 1.in het project is een koppeling van sociaal-culturele doelen (samenwerking over de landsgrenzen heen), educatieve doelen (studenten vanuit beide landen doen opdrachten bij bedrijven), sociaal-economische doelen (bijdrage aan een euregionale arbeidsmarkt), milieudoelen (transitie naar CO2-neutrale energie) en economische doelen (bevordering van een regionaal energiecluster, versterking van de regionale economie, groei van schone bedrijven). Deze koppeling is nog niet toegepast op deze manier. 2.er is een aantoonbaar draagvlak bij bedrijven om deze stappen te gaan zetten. Dit is voor dit type vernieuwende projecten bijzonder. De Centers of Competence (regio Noordwest-Duitsland) en Energy Valley (Noord-Nederland) zijn nauw betrokken bij het initiatief, dat aansluit bij de ontwikkelingen van de beide clusters. 3.er is een daadwerkelijke, inhoudelijke samenwerking in het project tussen de Hanzehogeschool Groningen en de Fachhochschule Emden. Beide hogescholen dragen op alle inhoudsterreinen bij, waarbij de nadruk bij de Hanzehogeschool ligt op de economisch/¬organisatorische aspecten, en bij de Fachhochschule op de technische aspecten. Het gaat dus niet om vrijblijvende 'samenwerking om de samenwerking', maar om een samenwerking met een heel relevante inhoud.

Coordinateur

Details

  • 49.1%   25 000,00
  • 2007 - 2013 Netherlands - Germany (NL-DE)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website