Rechercher des projets européens

dzemí Krkonoš (Podzemí Krkonoš)
Date du début: 30 avr. 2009, Date de fin: 29 nov. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Partneři projektu spolupracují v různých rovinách již řadu let. Obce jsou například členy sdružení Transkrkonoše a Černý Důl a Kowary jsou partnerská města. Společný projekt je výsledkem nutnosti vytvořit alternativu vůči zimnímu období, kdy jsou Krkonoše velmi vytížené, ale v ostatních ročních období nenabízejí krkonošská střediska dostatek atraktivit cestovního ruchu. Projekt je postaven na společné historii partnerů - hornictví. Všechna tři města mají dlouholetou tradici v hornictví a zároveň se snaží o její uchování do budoucnosti. ČSS jakožto vlastník důlního díla využívaného již od 15. století pak přináší do projektu atraktivitu cestovního ruchu, která nebude mít obdoby v celé Evropě. Návštěvníci se na jednom místě mohou aktivně seznámit s důlní technikou a metodami těžby od středověku do padesátých let minulého století.Na základě společné přípravy byl stanoven podrobný harmonogram činností, které jsou v projektu zahrnuty. Všechny aktivity mají za cíl podporu cestovního ruchu v Krkonoších prostřednictvím rozšíření nabídky v česko-polském příhraničí.Výstupem projektu je několik:1. vznik muzea v Černém Dole s vnitřní a venkovní expozicí2. vytvoření podmínek pro instalaci stálé výstavy o hornictví v Kowarech3. otevření části důlního díla Kovárna4. vznik geologicko-naučné stezky a odpočinkového parku na ní v Karpaczi 5. výměnné a společné výstavy - Černý Důl, Kowary, Karpacz6. populárně naučná brožura Podzemí Krkonoš - obsahující popis o Krkonoších jako celku a se zaměřením na lokality, které je možné navštívit. Vzhledem k cíly projektu podpořit cestovní ruchu vyjde brožura kromě českého a polského jazyka i v angličtině a němčině.7. další společná propagace - letáky, mapy aj. Achievements: Jedním z turisticky nejatraktivnějších úseků polsko-českého příhraničí jsou Krkonoše, které se nachází na rozhraní mezi dolnoslezským vojvodstvím a Královéhradeckým a Libereckým krajem. Turisté, kteří navštěvují Krkonoše, mohou obdivovat přírodu národních parků, věnovat se zimním sportům nebo se vydat na Sněžku, nejvyšší horu České republiky, která se nachází přímo na hranici. Samospráva tří obcí, a to Černého Dolu, Kowar a Karpacze spolu s Českou speleologickou společností ZO Albeřice, zpracovaly projekt Podzemní Krkonoše. Cílem tohoto projektu bylo připomenout dlouholeté hornické tradice tří měst a udělat z nich výjimečnou turistickou atrakci. Nejzajímavější částí projektu bylo zpřístupnění návštěvníkům dolu Kovárna, který se nachází přímo pod nejvyšší horou Krkonoš, Sněžkou. V rámci projektu bylo zpřístupněno střední patro dolu v hloubce 50 m. Toto umožnilo návštěvníkům poznat přímo pod zemí důlní stroje a metody těžby používané v Krkonoších od středověku do padesátých let 20. století. Zařízení, která se nacházela v dolech, byla zabezpečena a exponována, a také doplněna dalšími díly. Za účelem zajištění bezpečnosti návštěvníků byly zakoupeny kombinézy, ochranné přilby, osvětlení, lékárničky. V polské části projektu Obec Kowary organizovala v Domě milovníků Kowar stálou výstavu prezentující společnou krkonošskou historii hornictví. Obec Karpacz připravila geologickou stezku, důlní stezku a výstavu v muzeu věnovanou hornickým tradicím. Významnou částí projektu byly informační a vzdělávací aktivity. Kromě informací prezentovaných na webových stránkách partnerů byl vytvořen film o historii hornictví v Krkonoších a společná populárně naučná brožura prezentující tématický okruh projektu. Obsah projektu týkající se historie hornictví v Krkonoších, přímo odrazil společnou historii přihraniční horské oblasti. Toto téma spojuje všechny partnery na několika úrovních. Každý z partnerů nabízí v jisté míře odlišný pohled na historické hornické artefakty Krkonoš a způsob jejich využití pro turistické cíle. Kromě částí souvisících s hornictvím, které jsou bez omezení k vidění na vnějších expozicích v Karpaczi a Černém Dole, umožňuje podrobnější výzkumy historie hornictví na muzeálních výstavách v Černém Dole a Kowarach.

Coordinateur

Details

  • 82.8%   726 911,21
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

3 Participants partenaires