Rechercher des projets européens

dpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn (Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn)
Date du début: 30 nov. 2008, Date de fin: 30 déc. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Projekt vznikl jako reakce, na turisty a gestory vyhlášenou nutnost rozšíření turistické nabídky oblasti Stolových Hor a Broumovských stěn tak, aby se, za prvé zvýšil počet turistů využívajících noclehů, a za druhé prodloužila turistická sezona. Aktivity předpokládané v projektu jsou zaměřené na zvýšení účinnosti využití přírodního bohatství (Stolové Hory, Broumovské stěny, Zalew ), architektonických (náměstí v Radkowě, Broumově a Polici) a také kulturních (Bazilika ve Wambeřicich, kostel Panny Marie v Polici a kláštery v Broumově a Polici nad Metují) vytvořením následujících nových turistických produktů:1. Pohár Stolových hor, celoroční sportovně - rekreační akce2. Festival Reimanna - Police, Radków, Broumov3. Stolovohorský jarmark 2. Etapa - udržování a pokračování existujících tradic, dojde k rozšíření území pro konání kulturních o vystoupení v Polici a v Broumově.4. Zpracování studie na vybudování parku oblasti Stolových hor a Broumovských stěn.Vývoj produktů je rovněž závislý na zajištění odpovídající infrastruktury pro turistický ruch. Tyto investiční součásti projektu spočívají v provedení elektrické přípojky, obnovení zábradlí, opravě zdi a také osvětlení pěších tras u nádrže v Radkowě.Pro potřeby podpory turistického ruchu v Broumově je součástí projektu vybudování nového česko-polského informačního centra, jehož součástí bude velký konferenční sál pro potřeby realizace společných kulturně-společenských akcí, které budou pořádat partneři - jsou součástí tohoto projektu - a akcí realizovanými dalšími partnery a organizacemi. V Broumově podobné zařízení chybí a proto se přistoupilo k jeho výstavbě.Všechny tyto činnosti budou podpořeny propagačními akcemi, které předpokládají společnou přípravu propagačních materiálů, jejich překlady a také společná účast na tuzemských a také mezinárodních trzích.

Coordinateur

Details

  • 85%   1 946 908,28
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires