Rechercher des projets européens

dpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn - 2. etapa (Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn - 2. etapa)
Date du début: 31 janv. 2013, Date de fin: 30 déc. 2014 PROJET  TERMINÉ 

Rozvoj turistické infrastruktury na Broumovsku a Radkowsku výrazně přispívá k rozvoji celého příhraničního území, k jeho ekonomickému rozvoji a ke zlepšení kvality života obyvatel. Již v minulosti partnery realizované projekty jsou toho dokladem - Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn - 1. etapa a projekt Vyhlídky bez hranic.Předkládaný projekt řeší spojení obou území cyklotrasou, která bude vedena po méně frekventovaných komunikacích za účelem zlepšení dostupnosti a zároveň zvýšení bezpečnosti uživatelů cyklotrasy. Město Broumov bude realizovat trasu Broumov Olivětín - katastrální hranice s Otovicemi. Celkové délka cyklotrasy bude 5,6 km, z toho nová cyklostezka v délce 3,2 km, označena bude celá cyklotrasa. Plánuje se i doznačení cyklotrasy od pivovaru v Broumově k hraničnímu přechodu Janovičky. Obec Otovice naváže na tuto trasu a vybuduje úsek cyklotrasy od hranic katastru obce až na státní hranici v celkové délce 3,13 km. Zde dojde k napojení na cyklotrasu, kterou bude realizovat Gmina Radków. Nově vybudovaná cyklostezka bude mít délku 1,32 km, rekonstrukce stávající cyklotrasy v délce 0,43 km a nové označení v délce 1,38 km na stávající cyklotrase vedoucí po stávajících komunikacích.Gmina Radków provede rekonstrukci a označení trasy od hranice ke sportovního areálu v Tlumaczowě v délce 0,46 km, dále se provede rekonstrukce povrchu na komunikace u kamenické firmy v délce 0,32 km, rovněž bude vybudována spojnice pro cyklisty ve Ścinawce Górnej v délce 33 m. Na radkowském náměstí bude vybudováno odpočinkové místo pro cyklisty - 790 m2. Cyklotrasa ukončena na státní hranici Radków - Božanov. Radków také vydá 15 tis. ks map a vztyčí 5 informačních tabulí.

Coordinateur

Details

  • 85%   1 487 011,14
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires