Rechercher des projets européens

dpora příhraniční církevní turistiky (Podpora příhraniční církevní turistiky)
Date du début: 31 oct. 2006, Date de fin: 29 sept. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Cílem tohoto projektu je uspořádat pro české a polské turisty a věřící v příhraničí, konkrétně v krnovsko-hlubčickém regionu, dvě poutě na poutní vrch Cvilín u Krnova. Jedná se o červnovou Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a hlavní pouť Povýšení svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné v září. Všechny církevní obřady v rámci těchto poutí budou slouženy v jazyce českém i jazyce polském. Na tyto dvě poutě budou pozváni obyvatelé krnovsko-hlubčického regionu, publicita proběhne v infocentrech celého Moravskoslezského kraje a Vojvodství Opolského a místních médiích. Pro polské návštěvníky z gminy Hlubčice budou zajištěny autobusy, které jim usnadní návštěvu poutí na české straně.

Coordinateur

Details

  • 74.8%   71 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires