Rechercher des projets européens

Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v poľsko-slovenskom pohraničí
Date du début: 30 avr. 2009, Date de fin: 29 juin 2011 PROJET  TERMINÉ 

V rámci projektu „Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v poľsko-slovenskom pohraničí“ sa v slovenskej Osturni a poľskej obci Łapsze Nižné vďaka investícii do dopravnej infraštruktúry skvalitnila bezpečnosť a zvýšilo sa dopravné spojenie do miest často a ochotne navštevovaných. V obci Łapsze Nižné bol postavený osvetlený chodník, ktorý je časťou chodníka vedúceho do hradu v Niedzici. V Osturni sa zrekonštruoval záplavou zničený drevený most, ktorý vedie ku gréckokatolíckemu chrámu pyšne týčiacemu sa nad obcou, ktorý je časťou „Gotického chodníka“ na slovenskom a poľskom Spiši. Opravený drevený most odzrkadľuje architektúru obce, ktorá bola uznaná za rezerváciu ľudovej architektúry. Achievements: V rámci projektu „Dostupnosť, bezpečnosť a skvalitnenie infraštruktúry v poľsko-slovenskom pohraničí“ sa v slovenskej Osturni a poľskej obci Łapsze Nižné vďaka investícii do dopravnej infraštruktúry skvalitnila bezpečnosť a zvýšilo sa dopravné spojenie do miest často a ochotne navštevovaných. V obci Łapsze Nižné bol postavený osvetlený chodník, ktorý je časťou chodníka vedúceho do hradu v Niedzici. V Osturni sa zrekonštruoval záplavou zničený drevený most, ktorý vedie ku gréckokatolíckemu chrámu pyšne týčiacemu sa nad obcou, ktorý je časťou „Gotického chodníka“ na slovenskom a poľskom Spiši. Opravený drevený most odzrkadľuje architektúru obce, ktorá bola uznaná za rezerváciu ľudovej architektúry.

Coordinateur

Details

  • 85%   261 377,99
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires