Rechercher des projets européens

Doppelte Qualifizierung = doppelte Chancen
Date du début: 31 déc. 2015, Date de fin: 30 déc. 2019 PROJET  TERMINÉ 

Description (EN): Starting with four professions, the project´s aim is to identify commons and differences of each country´s regulations. In a second step additional training units will be designed which, having attended, can compensate missing elements of vocational education of one country. Having run through both an apprenticeship following national rules plus additional training units people will not only better be able to pass their exams in their country but also should get the recognition or admittance to examination in the neighbour country.Following the labour market’s needs the project partners chose these four trades:1. Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik (DE) – monteur elektrotechnische installaties (NL) (= electrician)2. Metallbauer/in für Konstruktionstechnik (DE) – constructiewerker (NL) (= construction mechanic)3. Anlagenmechaniker/in (SHK) (DE) – monteur voor sanitair-, verwarmings, klimaattechniek (NL) (= system mechanic sanitary, heating and air conditioning)4. Zerspanungsmechaniker/in (DE) – allround verspaner (NL) (= cutting machine operator)The four trades will be described in detail in different formats which will give enterprises as well as young people an impression of the trades and their comparability, and also offer them help in the acquisition resp. recognition of the qualification in the neighbour country.Doing this the barrier impact can be reduced on both of the border, this effected by emphasis on and identification with the region as an area of common history, population and economy. Beginnend bij 4 beroepen, is het doel van het project om de gemeenschappelijke en verschillende inhouden van de kwalificatiedossiers te identificeren. Een tweede stap zal dan zijn om de ontbrekende inhouden van de dossiers aan te vullen met cursussen zodat de opleiding voor beide landen voldoet aan de gestelde eisen. Met de opleiding volgens nationale regels en de extra aanvullingen is het dan mogelijk het examen in eigen land goed af te leggen, maar ook de erkenning te krijgen in het buurland.Rekening houdend met de arbeidsmarkt werden de volgende beroepen geselecteerd:1) Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik bzw. monteur elektrotechnische installaties2) Metallbauer/in bzw. metaalbewerker3) Anlagenmechaniker/in (SHK) bzw. monteur voor sanitair-, verwarmings-, klimaattechniek4) Zerspannungsmechaniker/in bzw. allround verspanerVoor deze 4 beroepen zullen in detail informatiepakketten gemaakt worden om de bedrijven en jongeren in de regio te informeren over de mogelijkheid tot het behalen van het diploma in het buurland en wat hun mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt in het buurland.Op deze manier kan de grensbarrière aan beide zijden worden verlaagd door het benadrukken van de gemeenschappelijkheid van de regio als een gebied van gezamenlijke geschiedenis, bevolking en economie.

Coordinateur

Details

  • 50%   456 466,60
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires