Rechercher des projets européens

Dolgozz itthon! Integrált munkaerőpiac és oktatásszervezési program / Pracuj doma! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania (Dolgozz itthon! / Pracuj doma!)
Date du début: 31 oct. 2012, Date de fin: 30 oct. 2013 PROJET  TERMINÉ 

A projekt fő célja a határ-menti térségekben tapasztalható negatív migrációs folyamatok hatásainak csökkentése, a gazdasági potenciál további gyengülésének megállítása és gazdaságfejlesztés, hatékony munkaerő-piaci eszközök alkalmazásával. A projekt átfogó célja a munkahelyteremtés, a foglalkoztatottság növelése az Észak-magyarországi régióban és a Kelet-szlovákiai térségben. A foglalkoztatottság növelésével nőhet a térség versenyképessége, megvalósul a térségi potenciál hatékonyabb kihasználtsága és ezáltal a határ-menti területek gazdasági és társadalmi integrációját is segíti. A specifikus célja egy olyan működő felület, honlap létrehozása, ahol az álláskeresők és a térség vállalkozásainak igényei összetalálkoznak, segítségével és call centeres szolgáltatással sikerül a határtérségbe visszacsábítani az elvándorolt szakképzett munkaerőt. A projektben jelentős szerepet kap a képzési programok összehangolása. A szlovák és magyar partnerek létrehoznak egy munkaerőpiaci együttműködési megállapodást (paktum), melynek szellemében/alapján a régióban megvalósítandó projektek számára támogatási lehetőségek és a projektek megvalósulását segítő szakértői támogatást biztosítanak a határ mindkét oldalán./Hlavným cieľom projektu je znížiť negatívne vplyvy migračných procesov v prihraničnej oblasti a zastaviť klesajúcu ekonomiku a hospodársky rozvoj pomocou aplikácii efektívnych nástrojov trhu práce. Hlavným zámerom a cieľom projektu je vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovanie zamestnanosti v Severomaďarskom a Stredoslovenskom regióne. Pomocou zvyšovania zamestnanosti sa zvýši aj životná úroveň daného územia, ktorá napomáha v prihraničných oblastiach k sociálnej a ekonomickej integrácii. Špecifickým cieľom projektu je vytvoriť taký fungujúci nástroj, webovú stránku, kde sa môže stretnúť dopyt zo strany nezamestnaných ako aj súkromného sektora na pracovnú silu a pomocou služieb jednotlivých call centier chceme prilákať migrujúcu pracovnú silu s odbornou kvalifikáciou. Achievements: The middle part of the Hungary-Slovakian border area faces the highest rate of unemployment. Processes since the transition are very similar on both sides of the border. Due to the shrinkage of the heavy industry, the closure of big companies, the unsuccessful attempts of small and medium enterprises, this region became the most backward in both countries. The hopelessness forced more and more people to find work possibilities in different regions, in different countries. As a result of this, there is a shortage of educated and skilled professionals. The aim of this project was to collect the possibilities, information and local initiatives in the region and to present them via a web portal to facilitate and stimulate people to return home. The partners collected every educational possibility in the region and created an up-to-date portal to present employment possibilities as well.

Coordinateur

Details

  • 81.4%   166 007,38
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website