Rechercher des projets européens

Dny polsko - české kultury v Karpaczi a Jilemnici
Date du début: 29 févr. 2012, Date de fin: 27 févr. 2014 PROJET  TERMINÉ 

Projekt Dny polsko-české kultury v Karpaczi a Jilemnici je odpovědí na potřeby obyvatel pohraničí, které vyplývají ze zájmu o vzájemné poznáváni kultury sousedů. Projekt spočívá v rozšíření spolupráce partnerů v oblasti podpory přeshraničních kontaktů mezi obyvateli. Dosavadní obdobné aktivity se uskutečňovaly v rámci projektu "Krakonošovy letní podvečery bez hranic", spočívajícího mj. v organizaci dne Karpacze v Jilemnici. Během četných schůzek partneři rozhodli, že aby byla spolupráce kompletní a nastala výměna kultur, dosavadní aktivity je třeba rozšířit o pořádání setkání na území Karpacze, pro vyrovnání šancí. Proto bude spolupráce v rámci tohoto projektu rozšířena o uspořádání dne Jilemnicka - svazku obcí v Karpaczi. Projekt předpokládá, že v letech 2012 a 2013 se dvakrát do roka uskuteční setkání obyvatel pohraničí v Karpaczi a jednou do roka v Jilemnici. Pořádaná setkání budou zaměřena na bližší seznámení se s kulturou, tradicí, řemesly, místními produkty a pokrmy a tudíž prohloubí jak vazby mezi obyvateli, tak mezi partnery - pracovníky samosprávy během dvoudenních pracovních setkání. Projekt je inovační díky přenesení tradice pořádání adventního jarmarku z Jilemnice do Karpacze, kde se uskuteční poprvé. Nezbytnou součástí setkání připravovaných v rámci projektu je zakoupení nutného technického vybavení tj. ze strany Karpacze: jeviště, ozvučení a vánočního osvětlení místa konání jarmarku, ze strany Jilemnicka - svazku obcí pak - ozvučení a stánků umožňujících uspořádání prezentace regionální kuchyně. Vybavení, které bude pořízeno v rámci projektu, je nezbytné pro pořádání plánovaných setkání a bude využíváno jak v průběhu realizace projektu, tak po jeho ukončení během společně realizovaných akcí v průběhu udržitelnosti projektu.

Coordinateur

Details

  • 85%   96 345,29
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires