Rechercher des projets européens

Dny Euroregionu Praděd-Vrbenské slavnosti 2006
Date du début: 31 janv. 2006, Date de fin: 29 sept. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Svým obsahem je projekt zaměřen na společné uspořádání slavností na obou stranách hranice, kde budou prezentována obě partnerská města a Euroregion Praděd svou kulturou, tradicemi a zvyklostmi .Záměrem akce je rozšířit zájem a všeobecnou informovanost českých a polských občanů , aktivizovat místní organizace působící v oblasti kultury, rozvoje ekonomiky, cestovního ruchu, rozvoje stávajících vztahů a posílení mezilidských vztahů, k přímému zapojení do česko-polské spolupráce. Cílovými skupinami jsou děti a mládež , obyvatelé příhraničí a partnerských měst, zástupci obcí,turisté, podnikatelé , členové spolků a občanských sdružení. Projekt bude realizován na české i polské straně.

Coordinateur

Details

  • 75%   421 592,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires