Rechercher des projets européens

dnikáme bez hraníc (Podnikáme bez hraníc)
Date du début: 31 mars 2011, Date de fin: 29 sept. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zameraný na sociálny a hospodársky rozvoj Slovensko-poľského pohraničia a vytvorenie siete spájajúcej  poľských a slovenských partnerov. Projekt má za cieľ doplniť nástroje v rozvoji a kvalite cezhraničnej spolupráce, hlavne v oblasti podnikania. Projekt priamo naväzuje na už implementujúci projekt cezhraničnej spolupráce "Sieť podnikania bez hraníc". Vytvorená tematická sieť partnerskej spolupráce má za cieľ zlepšenie kvality a komunikačnej platformy medzi slovenskými a poľskými subjektmi podnikajúcimi v pohraničných oblastiach, rozvoj vzájomnej spolupráce, zvýšenie vedomostnej kultúry podnikania s ohľadom na odstránenie bariér v interkulturálnom dialógu v podnikateľskom prostredí. Aktivity projektu majú nielen vzdelávací charakter, ale zároveň majú prispieť k vytvoreniu ďalších komunikačných podsietí pre podnikateľov. Existujúce Infobody (realizované v rámci programu cezhraničnej spolupráce - projekt "Sieť podnikania bez hraníc") a vznik nového infobodu, má skvalitniť presun aktuálnych informácií a znalostí. Regionálne pôsobenie infobodov pomôže pozdvihnúť malých a stredných podnikateľov k nadviazaniu obchodných cezhraničných vzťahov, poskytne informačný backing a logistické zabezpečenie informácií pre podnikateľov zo vzdialenejších lokalít. Infobody budú poskytovať svoje služby a vedomosti lokálnym samosprávnym jednotkám, obciam, zväzom, združeniam a iným organizáciám, ktoré prejavia záujem o cezhraničnú spoluprácu. Široký tematický záber aktivít umožní zapojenie subjektov z rôznych oblastí podnikania, výroby, služieb. Achievements: Projekt priamo nadväzoval na už skôr realizovaný projekt cezhraničnej spolupráce Sieť podnikania bez hraníc. Vykonaná tematická sieť cezhraničnej spolupráce bola rozšírená o nový región a nového partnera – v Zakopanom vznikol nový informačný bod venovaný lokálnym podnikateľom, ktorí chcú rozvíjať svoju činnosť a chcú získať obchodných partnerov na druhej strane hranice. Vďaka sieti informačných bodov bola zvýšená kvalita prietoku aktuálnych informácií a znalostí. Kvôli uľahčeniu cezhraničnej spolupráce v rámci projektov bol uskutočnený rad školení, ktoré sa venovali okrem iného problémom spojeným s rozdielmi v predpisoch medzi Poľsko a Slovenskom, so spoluprácou a konkurencieschopnosťou a s interaktívnym marketingom.

Coordinateur

Details

  • 81.5%   64 564,64
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires