Rechercher des projets européens

DIVADLO MOSTEM
Date du début: 31 août 2005, Date de fin: 30 août 2006 PROJET  TERMINÉ 

Předmětem projektu je nastartování vyššího stupně spolupráce Těšínského divadla (ČR) a Teatru A. Mickiewicza (PL), jehož výstupem bude podrobná rozvojová studie využívání prostor Těšínského divadla (česká část společného projektu) a Teatru A. Mickiewicza (polská část společného projektu) ve vztahu k nadcházejícím integračním procesům v kultuře a která přispěje nejen ke zlepšení divadelního zázemí pro samotné účinkující a veřejnost, ale především k dalšímu prohloubení přeshraniční spolupráce zejména v oblasti kultury.

Coordinateur

Details

  • 75%   302 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires