Rechercher des projets européens

Distributed Concurrent Design
Date du début: 31 août 2010, Date de fin: 29 avr. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Mittuniversitetet och Högskolan i Sör-Tröndelag ska i detta förprojekt undersöka och förankra det gränsöverskridande samarbetet kring CCD (Concurrent design/Concurrent engineering). Det ska på sikt byggas miljöer där utveckling, undervisning och forskning ska samarbeta. På sikt ska också de deltagande universiteten erbjuda kompetens, utbildning och stöd för företag som vill arbeta med CCD. CCD har under de senaste två åren introducerats i Norge genom ett samarbete mellan flera stora företag. På HiST i Trondheim har infrastruktur byggts upp, ett rum specialanpassat för CCD. Liknande rum har också skapats på en del av de deltagande företagen.

Coordinateur

Details

  • 32.4%   12 817,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website