Rechercher des projets européens

Digital teaching media for the South Lappish area (Digital läromedelsuppbyggnad för sydsamiskt område - ett förprojekt)
Date du début: 31 juil. 2003, Date de fin: 30 déc. 2003 PROJET  TERMINÉ 

Projektet går ut på att utreda hur en digital plattform (LMS) för webbaserad undervisning (e-learning) bör vara utformad. Vilka grundläggande funktioner den bör ha för att vara anpassad till sydsamiska förhållanden. Dessutom ska projektet utreda hur man bör utforma databasbaserade digitala läromedel i samiska ämnen. Allt med hänsyn tagit till de tekniska och pedagogiska krav som kan ställas, men även ur ett lärar- och studerandeperspektiv.

Coordinateur

Details