Rechercher des projets européens

Datavideokonferenční propojení operačních středisek Ostrava - Katowice a odborná příprava záchranářského personálu
Date du début: 31 déc. 2003, Date de fin: 30 août 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt navazuje na již vybudovaný systém základního videokonferenčního propojení, který funguje mezi Centrem tísňového volání Ostrava, místností krizového štábu Moravskoslezského kraje na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) a krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Projekt se skládá ze 3 částí: nákupu hardwarového vybavení, pořízení software a následné proškolení hasičů. Včasná výměna informací o hrozícím nebezpečí a společná činnost povodňových orgánů příhraničních oblastí může vést k včasnému přijetí potřebných opatření tak, aby byly minimalizovány účinky nebo důsledky povodní a jiných mimořádných událostí na ohroženém území.

Coordinateur

Details

  • 75%   1 875 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires