Rechercher des projets européens

Cross-border refinement of food and repast events in inner Scandinavia (Gränslös förädling inom mat och måltidsupplevelser i Inre Skandinavien)
Date du début: 31 déc. 2003, Date de fin: 30 mai 2004 PROJET  TERMINÉ 

Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Kunskapsparken i Hedmark, Östlandsforskning, Karlstads universitet, samt aktörer från det privata näringslivet. Projektet kommer att genomföras som ett förprojekt med syfte att bygga nätverk mellan ett antal centrala aktörer för att i samråd utveckla en förstudie och en gränsgemensam handlingsplan/projektplan med konkreta åtgärder för utveckling av ett gränslöst kulturbaserat näringsliv inom mat och måltidsupplevelser i Inre Skandinavien.

Coordinateur

Details