Rechercher des projets européens

Cross-border Healthcare (Grenseoverskridende helsesamarbeid)
Date du début: 30 sept. 2004, Date de fin: 29 juin 2006 PROJET  TERMINÉ 

Hovedprosjektets mål er å arbeide fram et konkret, kostnadsberegnet forslag til hvordan befolkningen i Indre Østfold og deler av Årjäng skal få et kvalitetsmessig godt legevakttilbud til en vesentlig lavere kostnad enn i dag.

Coordinateur

Details