Rechercher des projets européens

Cross-border commuter traffic (Forstudie - Gränspendel)
Date du début: 31 août 2003, Date de fin: 30 mars 2004 PROJET  TERMINÉ 

Förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för en ansökan om interregstöd till kollektivtrafikprojekt i gränsregionen.

Coordinateur

Details