Rechercher des projets européens

Cross-border care (Gränssprängande omsorg)
Date du début: 31 déc. 2002, Date de fin: 30 oct. 2003 PROJET  TERMINÉ 

Grundtanken i projektet är att det finns en rad olika sätt att bedriva verksamhet inom vård- och omsorg, både i privat och i offentlig regi. En förstudie har genomförts i samarbete mellan MICA, Östersunds kommun, Trondheims kommun och TISIP. Till skillnad mot förstudien har detta projekt en mer praktisk inriktning, även om det finns inslag av forskning i vissa delprojekt.

Coordinateur

Details