Rechercher des projets européens

Cross-border By Tourism (Grensoverschrijdend Kooptoerisme)

Met behulp van een Vlaams-Nederlands ontwikkelde methodiek werden door dit project 375 objecten (winkels, busstations, openbare toiletten, etc.) gescreend. Aan de betrokkenen werden specifieke aanbevelingen per object gegeven om het kooptoerisme zoveel mogelijk te stimuleren. Een toegankelijkheidsformule werd opgemaakt en ter beschikking gesteld van de winkeleigenaren en gemeentebesturen. Zo kon iedereen min of meer evenwaardige aanpassingen uitvoeren. De informatie werd ook geplaatst op de website van Toegankelijk Vlaanderen. Bij uitzondering staan nu op deze website dus ook de toegankelijkheid gegevens van een Nederlandse stad. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Coordinateur

Details

  • 50%   75 808,64
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

8 Participants partenaires