Rechercher des projets européens

Competence increase of the public libraries (Folkbibliotekens kompetenshöjning/Folkebibliotekens)
Date du début: 30 avr. 2002, Date de fin: 29 avr. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Projektets mål är att de anställda på biblioteken skall få ökade kunskaper i strategisk informationssökning, omvärldsbevakning, marknadsföring och värdering av källor. De ca 40 kommunbiblioteken och dess filialer skall vara en viktig del av infrastrukturen för livslångt lärande i regionen.

Coordinateur

Details