Rechercher des projets européens

Competence development in the crayfish business (Kompetensutveckling för Astacus)
Date du début: 31 déc. 2004, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

Kompetensutveckling av uppfödning av flodkräftor i dammanläggningar samt kompletterande insatser för att förhindra spridning av kräftpest.

Coordinateur

Details