Rechercher des projets européens

Community focuson addiction treatment (Fokus Rusomsorg)
Date du début: 31 déc. 2004, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

Prosjektets målsetting er å utvikle og etablere et framtidig grenseregionalt samarbeid der vi i fellesskap skal kunne møte de store utfordringene vi i grenseregionen står overfor innen rusomsorg.

Coordinateur

Details