Rechercher des projets européens

Communicatieproject (Pixel-me)

Sinds de intrede van het internet en de mobiele telefonie is de communicatie ingrijpend veranderd. Dit communicatieproject heeft met behulp van een enquête onderzocht hoe jongeren van 10 tot 14 jaar omgaan met die evolutie. Men wilde weten hoe jongeren die veranderingen ervaren en hoe dat hun identiteit beïnvloedt. Hebben ze minder fysieke ontmoetingen? Zijn hun vriendschappen er sterker door geworden? Kan je liefde doorgeven in bits en bytes? Door dit thema in relatie te plaatsen tot kunst als communicatievorm en de rol die de nieuwe media in de recente ontwikkelingen van de hedendaagse beeldende kunsten spelen, ontstond een boeiende confrontatie tussen de jongerencultuur en de hedendaagse kunst. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Coordinateur

Details

  • 50%   57 943,08
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

3 Participants partenaires