Rechercher des projets européens

Bullying - what can we do?
Date du début: 1 août 2015, Date de fin: 31 janv. 2016 PROJET  TERMINÉ 

Viisime projekti ellu, kuna pidasime koolikiusamist suureks probleemiks, samas on noortel puudu teadmistest ja oskustest, kuidas selle probleemiga võidelda. Meie eesmärkideks oli suurendada noorte teadmisi kiusamisest, suurendada probleemide märkamise oskust ning nende sõnastamise oskust, kultuuridevahelist teadlikkust ning suhtlemisoskuseid, samuti suurendada noorte tolerantsust. Osalejateks olid Eesti ja Rumeenia noored vanuses 13-18, kellele on kiusamisega mingid kogemused. Noortevahetuse tegevused baseerusid mitte-formaalsel õppel, meetoditest olid esindatud rühmatööd, rollimäng, kogemuste vahetamine, improteater, joonistamine, Loesje töötuba, plakatite tegemine, filmi vaatamine ja analüüsimine, kultuuriõhtud, aardejaht, kohalike inimeste intervjueerimine, väljasõit loodusesse. Päevad algasid virgutusvõimlemisega ning eelmise päeva meenutamisega ning lõppes päevikute täitmise ning tagasisideringiga. Projekti kõik eesmärgid täitusid, mõne eesmärgi täieliku täitmisega tuleks veel tegeleda, nt tulevastest projektides võiks keskenduda praktilistele tegevustele, mis aitaksid kiusamist vähendada ning noorte enesekindluse suurendamisele.

Coordinateur

Details

1 Participants partenaires