Rechercher des projets européens

Breaking news! Breaking inactivity, developing youth!
Date du début: 1 sept. 2015, Date de fin: 31 mars 2016 PROJET  TERMINÉ 

Breaking news! Breaking inactivity, developing youth! to wymiana młodzieży specjalnie zaprojektowana dla młodych ludzi, aby zachęcić ich do rozwijania swoich umiejętności osobistych i zawodowych i przy użyciu narzędzi twórczych w pracy z młodzieżą. Projekt skupia się na rozwoju kulturalnym i zawodowym, poprzez zyskiwanie zróżnicowanego doświadczenia, nie tylko przez uczestników, ale także pomiędzy nimi i członkami społeczności lokalnej. Ideą projektu jest w tworzeniu broszury podczas trwania wymiany, interesującej dla uczestników, skupiającej się na problematyce pracy społecznej, pracy z młodzieżą, edukacji oraz obywatelstwa europejskiego, które zgodne są z głównymi wartościami promowanymi w ramach programów Młodzież w Działaniu oraz Erasmus+. W ciągu pierwszych 4 dni mobilności, warsztaty będą organizowane głónie w tamatyce mediów, a w szczególności mediów społecznych, zwłaszcza w fotografii, włączając warsztaty kreatywnego pisania, projektowania wizualnego i stron internetowych, social media marketing i promocję. Tymczasem uczestnicy rozpoczną wyborze tematu i treści pisma mają zamiar tworzyć i dzielić role i obowiązki w ich grupie. Wieczorem 5 dnia uczestnicy zaczną pracować nad stworzeniem broszury. Dla całego procesu, od początku do końca (wydawanie czasopism i rozpowszechnianie go w społeczności lokalnej + marketingu i promocji) będą mieć tylko 2 dni robocze. Główna mobilność odbyła się w dniach 11-20 grudnia, w Ustroniu. Wzięło w niej udział 27 uczestników z 5 krajów: Polski, Słowenii, Turcji, Cypru i Włoch. Głównym celem projektu jest rozwój osobistych oraz zawodowych umiejętności związanych z pracą z młodzieżą, aby zwiększyć poziom inicjatywności oraz wiedzy na temat nowych mediów, poprzez wzrost kreatywności oraz wykorzystania edukacji pozaformalnej wśród młodzieży. Celami dodatkowymi projektu są: - zwiększenie świadomości wśród uczestników, a także czytelników broszury na temat możliwości jakie dają im różne programy Komisji Europejskiej (w tym Erasmus+), związane z tematyką przedsiębiorczości, bezrobocia wśród młodzieży i kreatywności. - poszczególne warsztaty, uczestnicy którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, a także sama broszura, wydrukowana oraz przekazana lokalnej społeczności, opierały się o tematykę związaną z możliwościami jakie EU daje młodym ludziom - wzmocnienie współpracy z władzami i organizacjami lokalnymi - zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród młodzieży - zwiększenie poziomu inicjatywności wśród młodych ludzi - dzielenie się wiedzą na temat specyficznych możliwości, jakie oferują nowoczesne media - możliwość uzyskania doświadczenia, takiego jak kreatywne pisanie, podstawy dziennikarstwa, designu, fotografii, przydatnych w pracy zawodowej w przyszłości. - stworzenie broszury, która zostanie wydana oraz wypromowanie jej wśród społeczności lokalnej (+ stworzenie wersji online) - rozwój sieci partnerskiej dla współpracy w przyszłości. Wymiana Breaking news! Breaking inactivity, developing youth! bazowała na nauce przez doświadczanie, interaktywnych warsztatach, grach, pracy w grupach oraz ewaluacji i refleksjach. Podczas głównej mobilności uczestnicy mieli możliwość odkrycia w sobie nowych zainteresowań oraz poprawy umiejętności zawodowych poprzez pracę samodzielną i w grupach międzynarodowych, co pomoże im w przyszłości kreować własne projekty. Rezultaty wymiany młodzieży zostały zaprezentowane społeczności lokalnej oraz całość została zaprezentowana jako film.

Coordinateur

Details

5 Participants partenaires