Rechercher des projets européens

Borderless mountain pasture culture (Gränslös seter)
Date du début: 31 mars 2004, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Drift av fjällnära fäbodbruk är en tradition som finns på båda sidor av gränsen. Fäboddriften har setts som ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att hålla kulturlandskapet öppet. Omfattningen av fäbod-/säterdrift har emellertid under en lång tid haft en tillbakagång i regionen. Kvarvarande fäbodar i drift har brottats med låg och sjunkande lönsamhet. På sikt blir konsekvenserna av detta att sysselsättning i dessa verksamheter och områden minskar, natur- och kulturvärden förloras och landskapet växer igen.

Coordinateur

Details